znovu prevádzka hipoterapie

Dobrý deň,

tešíme sa, že Vám môžeme napísať túto novinu:

od apríla znovu začíname s hipoterapiou :pedagogicko-psychologickým jazdením


pozor zmena miesta: hipoterapia bude prebiehať v areáli Rozálka v Pezinku


prosíme tých rodičov, ktorí majú záujem, aby sa čím skôr prihlásili


bližšie informácie o voľných termínoch atď. radi pošleme mailom, resp. sprostredkujeme telefonicky

do skorého videnia

Mgr. Lenka Kňazovická Ph.D.

0904 392 841