Hodinka pre detskú dušu

Hodinka na podporu rozvoja dieťaťa (alebo hodinka pre detskú dušu, pre individuálnu hru so mnou):