Novinky

Prevádzka hipoterapie - aktuality
Stránka je v rekonštrukcii
Hľadáme dobrovoľníkov na pomoc pri vykonávaní hipoterapie
Prosíme Vás, aby ste aj tento rok rozhodli pre nás a venovali nám Vaše 2 % z dane.
Film o sebaskúsenosti v hipoterapii
Cesta stať sa terapeutom v pravom zmysle slova
Stránka 1 z 1