Intervencia priamo u vás v škôlke, škole

Ponúkame možnosť špeciálno - pedagogickej intervencie priamo u Vás na mieste - v škôlke, škole - s riešením špec.-  ped.potrieb pre konkrétnych žiakov.

Možnosťou je realizácia workshopu na Vami vybranú (aktuálne potrebnú ) tému s následným doporučením postupov podľa Vašich reálnych možností  (personálnych,priestorových, materiálnych, ...)

Uvediem príklad workshopu realizovaného minulý rok.

Téma workshopu bola:

„Deti so ŠVVP v MŠ- Praktické postupy pri činnosti s nimi v kolektíve i individuálne“

Pred workshopom pani učiteľky špecifikovali konkrétne problémy vo svojich triedach, ktoré potrebovali riešiť.

Po objasnení teórie - prečo a ako môže konkrétne dieťa s dgn. ADHD? Aspergerov syndróm, NKS, ... fungovať a reagovať –

sme priamo u nich na mieste riešili ako sa to dá spraviť prakticky – aká činnosť ich zaujme a posunie, ako ich zapojiť  k ostatným deťom, ako treba prispôsobiť prostredie...

Ak sa rozhodnete ma kontaktovať, rada prídem:

lenka@hiposkolka.sk 0904 392 841

Ďakujeme,

Príjemné dni,

Lenka Kňazovická