Zážitkové workshopy pre školy

Zážitkový workshop a/alebo špeciálno-pedagogická intervencia priamo u vás v škole, škôlke

Ponúkame špeciálno - pedagogickú intervenciu priamo u Vás na mieste - v škôlke, škole - s riešením aktuálnych potrieb pre konkrétnych žiakov.

Možnosťou je realizácia workshopu na Vami vybranú tému s následným doporučením postupov podľa Vašich reálnych možností – priestorových, materiálnych, personálnych...  (teória v praxi).

Ako to prebieha?

Dohodneme sa, čo konkrétne potrebujete, aké deti sú teraz v triede a podľa toho realizujeme workshop s následným doporučením postupov do praxe.

Ako špeciálny pedagóg a terapeut pracujúci s deťmi i dospelými mám viac ako 20 rokov skúseností v teréne i poradni. Okrem iného využívam pohybový program bilaterálnej integrácie a Montessori pedagogiku.

Cena workshopu je prispôsobená jeho dĺžke a lokalite zariadenia.

Uvediem príklad workshopu realizovaného minulý rok v MŠ:

Téma workshopu bola:

„Deti so ŠVVP v MŠ- Praktické postupy pri činnosti s nimi v kolektíve i individuálne“

Pani učiteľky špecifikovali pred workshopom konkrétne problémy vo svojich triedach, ktoré potrebovali riešiť.

Po objasnení teórie - prečo a ako môže konkrétne dieťa s dgn. ADHD? Aspergerov syndróm, NKS, ... fungovať a reagovať – sme išli na to prakticky – aká činnosť ich zaujme a posunie, ako ich zapojiť k ostatným deťom, ako treba prispôsobiť prostredie...

V prípade záujmu ma prosím kontaktujte, rada prídem:

lenka@hiposkolka.sk 0904 392 841

Príjemné dni,

Lenka Kňazovická