Pracovný tím

Mgr. Lenka Kňazovická, Ph.D.

Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore špeciálna pedagogika.

Doktorandské štúdium v rovnakom odbore ukončila v roku 2007 na Masarykovej univerzite v Brne. Dizertačná práca bola zameraná na individuálny pohybový vzorec pri hipoterapii u detí v predškolskom veku.

Počas vysokej školy pracovala ako konzultant na Linke detskej istoty Unicef.

V roku 1999 získala certifikát od Slovenskej hipoterapeutickej asociácie (SHA) pre výkon hipoterapie.

V roku 2000 založila občianske združenie Hipoškôlka. Od roku 2002 je lektorom kurzov SHA a hipoterapeutom s vlastnou praxou. Od septembra 2003 je predsedom sekcie pedagogicko – psychologického jazdenia v Slovenskej hipoterapeutickej asociácii. Je spoluautor knihy Hippoterapia, Pedagogicko – psychologické jazdenie (S. Tílešová a kol., 2009).

Neustále sa vzdeláva a zúčastňuje sa množstva prednášok, kurzov, konferencíí s tematikou edukácie a rôznych terapií ( Kurz posunkovej reči, Autogénny tréning, ročný diplomovaný kurz pedagogiky Márie Montessori v Prahe, 3 týždňová prax pedagogicko - psychologického jazdenia u Doris Russig v Nemecku, 3 stupňový výcvik facilitátora kraniosakrálnej terapie, Bowenova technika pre kone, kurz bilaterálnej integrácie s Andrewom Dalziellom, workshop TRE ...)

Bola spoluzakladateľkou integrovanej alternatívnej predškolskej triedy, kde pracovala ako špeciálny pedagóg a zároveň hipoterapeut. Pracovala aj v špeciálnej materskej škole, v chránenej dielni a v špeciálnej základnej škole v triede pre žiakov s autizmom.

V roku 2010 do 2012 spolupracovala na EU projekte Leonardo da Vinci, partnerstvá, v 2012 až 2014 sa aktívne zúčastnila v práci na ďaľšom EU projekte Leonardo partnerstvá „Self - Experience in European qualification framework for practice and training in animal mediated assistance and therapy (AMAT), ktorého výstupom bola metodická brožúra a edukačný film.

Od roku 2018 pracuje vo svojej poradni pre deti a dospelých, robí Komplexný pohybový program bilaterálnej integrácie, špeciálno pedagogické poradenstvo, konzultácie pre rodičov, realizuje zážitkové workshopy v školách, i osobnostné workshopy v teréne s koňmi.

V januári 2024 ukončila skúškou ročné vzdelávanie - Psychoterapeutické minimum - s lektormi s Českého inštitútu biosyntézy v Prahe.

Každoročne absolvuje rôzne individuálne aj skupinové supervízie pre svoju prax.