LDV 2012-2014

O EU projekte Leonardo da Vinci 2012-2014 sme popísali mnoho strán a info, preto tu len tieto praktické výsledky z neho :))

Brožúra a film o sebaskúsenosti ako výstup projektu

Tu nájdete brožúru ako výstup z projektu Leonardo da Vinci, 2012-2014, Sebaskúsenosť v Európskom kvalifikačnom rámci pre prax a vzdelávanie v animoterapii.

Brožúru v slovenskej verzii si môžte stiahnuť tu.

„Self – experience in European qualification framework for practice and training in animal mediated assistance and therapy (AMAT)“ podporeného z EU programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci, partnerstvá

English version of brochure is here. 

 

S hrdosťou predstavujeme jeden z výsledkov našej dvojročnej práce na projekte -  krátky film o sebaskúsenosti, ktorú získate vďaka koňom

„Self – experience in European qualification framework for practice and training in animal mediated assistance and therapy (AMAT)“ podporeného z EU programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci, partnerstvá

krátky edukačný film o vzdelávaní hipoterapeutov, novej ceste k poznatkom, k sebe, ku koňom....

link kde nájdete film

http://youtu.be/npaZuBQ1jqo

ďakujeme všetkým ktorý nejako pomohli k zrodu tohoto materiálu! a že ich nebolo málo :) a ďakujeme za priateľstvá ktoré pritom vznikli a ostali