Čo je to bilaterálna integrácia (BI)

Čo je to bilaterálna integrácia ? (autor článku Lenka Kňazovická) :

Je to pohybový program, ktorý zlepšuje prácu mozgu pravidelným cvičením. Vytvárajú sa efektívnejšie alebo úplne nové neurónové spojenia, dráhy v mozgu.

Pomáha koordinovať, organizovať a prepájať  jednotlivé časti mozgu, nielen pravú a ľavú hemisféru ale aj prízemný a poschodový mozog, motorické centrum s rečovým, ... V konečnom dôsledku prepája hlavu s telom.

Sprítomňuje, upokojuje  a koncentruje na činnosť.

Cviky, ktoré klient doma denne 5-8 minút cvičí, sú nastavené na základe individuálnej diagnostiky, podľa toho, čo klient potrebuje. Sú komplexné, zasahujú viac rovín súčasne (napr. podpora rovnováhy, vizuálneho a auditívneho spracovávania, kontralaterálneho pohybu).

Následkom toho sa u klienta zlepšuje sústredenie, pozornosť, pamäť, reč, multitasking, všetky exekutívne funkcie,  pravo ľavá orientácia, rovnováha, koordinácia pohybov, vytrvalosť a sebadisciplína. Zlepšená kontrola nad svojím telom, uvedomenie si seba, lepšia orientácia v priestore,  pomáha aj pri emočných problémoch, zvyšuje sa sebavedomie, empatia, znižuje únava a stres. Veľkým prínosom je zlepšená schopnosť zorganizovania si svojich povinností a úloh.

Pracovať treba citlivo, pomaly, dlhodobo – kedže pracujeme so štruktúrami mozgu.

Niekto potrebuje bilaterálnu integráciu na to, aby sa naučil základné veci ako zaväzovať šnúrky, či umývať zuby a iní aby zvládli zložité matematické operácie, vedeli zaparkovať auto cúvaním, či sústrediť sa pri učení slovenčiny a písaní.

Ide o to, aby sme vedeli súčasne  skoordinovať viacero vecí  úplne automaticky, bez toho, aby sme pritom museli rozmýšľať a vedeli sa sústrediť na danú činnosť, tak aby nás nerušili nejaké podnety zvonka.

Bilaterálna integrácia je založená na neuroplasticite mozgu. Neuroplasticita mozgu je jeho schopnosť reorganizovať samého seba. V prípade poškodenia určitej oblasti v mozgu môže preniesť úlohy jednej časti na inú alebo vytvoriť nové spojenie. Učenie, myslenie, predstavy, chovanie a každodenné činnosti menia našu anatómiu mozgu. Akonáhle sa začneme učiť niečo nové, začnú vznikať nové neurónové spojenia. Čím častejšie budeme tieto spojenia posilňovať, tým silnejšie a väčšie budú. V mozgu prebieha neustály boj, v ktorom silnejší vyhráva. Ak prestaneme využívať ktorúkoľvek duševnú vlastnosť, vytratí sa z našej mapy mozgu a na jej miesto sa dostane schopnosť, ktorú pravidelne používame. Každý mozog je jedinečný a univerzálna mapa neexistuje." Je to ako píše autor knižky "Váš mozog se dokáže zmeniť", Norman Doidge "use it or lose it".

Ďalšie info na:https://www.facebook.com/bilateralka/photos/pcb.115488523809883/115487727143296/