Zážitkový workshop s koňmi

Nájdi svoj stred – nájdi seba

Zážitkový workshop  s koňmi pre teba

Radi vás uvidíme na našom relaxačnom a sebarozvojovom predvianočnom workshope.

Naším zámerom je dať Vám priestor a nástroje na plné uvedomenie si vlastného stredu a schopnosť kedykoľvek sa k nemu vrátiť a ideálne v ňom zostať.

Pojem náš stred chápeme ako bezpečné miesto v našom vnútri, kde sme plne sami (so) sebou. Tu čerpáme inšpiráciu a dopĺňame vlastné zdroje. Sem sa môžeme stiahnuť v náročných časoch a nájsť duševnú rovnováhu.

Čo budeme robiť? Rôzne aktivity s koňmi i bez, vonku i vnútri. Doprajeme si čas len pre seba. Ponoríme sa do ticha v spoločnosti koní. Budeme tu a teraz, tak ako nás to učia kone. Objavíme naše vnútorné miesto pokoja, kde kedykoľvek vieme nájsť duševnú rovnováhu (a svoj kompas života). Spomalíme a naladíme sa na seba. Prepojíme náš pokoj, radosť, hĺbku s vnímaním prichádzajúcich Vianoc. Dovolíme si doplniť naše baterky, náš vnútorný zdroj, skúsime dať do rovnováhy dávanie a prijímanie.

Sprevádzať vás bude Ivana a Lenka. A tu je niečo málo o nás.

Mgr. Ivana Szamaranszká

Ako psychológ pomáham v ambulantnej praxi rodinám s deťmi pri prekonávaní rôznych ťažkostí zo školského a rodinného prostredia, ale aj v ich osobnostnom raste. Ako matke sa mi otvorila nová dimenzia nahliadania na fungovanie rodiny a jej jednotlivých členov. Za 20 rokov práce s koňmi som odhalila krásu prepojenia ľudí a koní a v súčasnosti sprevádzam v spolupráci s koňmi klientov na ceste hlbšieho poznávania svojich kvalít.

Mám rada priamočiarosť, autenticitu, žiť tu a teraz so sebou a rada k tomu prizývam aj druhých.

Mgr. Lenka Kňazovická, Ph.D.

Som žena, manželka, matka, dcéra a terapeutka.  S koňmi pracujem viac ako dvadsať rokov. Sprevádzam deti aj dospelých pri ich spoločných stretnutiach s koňmi (nielen pri hipoterapii). U mňa v poradni môžu zrelaxovať pri kraniosakrálnej terapii,  učiť sa pri rozvoji (aj upratovaní) svojho mozgu (metóda bilaterálnej integrácie), dozvedieť sa o zlepšovákoch pri výchove a vzdelávaní svojich detí. Posúvať sa na svojej ceste.

Som beznádejne optimisticko - realistická, nastavená na permanentné vzdelávanie a  vďačná za každé jedno stretnutie s druhou bytosťou.

 

Tešíme sa na vás aj s našimi piatimi čistými konskými dušami, ktoré nás budú sprevádzať 17-ho decembra.

So sebou si vezmite pevnú obuv, teplé oblečenie a chuť spoznávať a objavovať.

Prihlášky prosím posielajte na lenka@hiposkolka.sk a drobna.iva@gmail.com.

ĎAKUJEME!

Ďakujeme za fotografiu na plagáte fotografke Andrejke Hulalovej, ktorá sa venuje umeleckej fotografii koní. Jej fotografie môžete vidieť na https://fotokone.sk a www.instagram.com/andreahulalova.