Nové foto z hipoterapie z Rozálky

Nové fotografie z Rozálky, prípadne ďaľších akcií ako bola Vianočná dielnička v Perneku, postupne pridávame do fotogalérie  a na facebook https://www.facebook.com/hiposkolka/, kde ich môžete priebežne sledovať.

Príjemné prezeranie Vám prajeme :)