Tri základné zložky hipoterapie

Hipoterapia zahŕňa tri základné zložky: hiporehabilitáciu, pedagogicko- psychologické jazdenie a športové jazdenie handicapovaných.

Ťažisko činnosti u nás je pedagogicko psychologické jazdenie (PPJ).

V prípade potreby konzultujeme s odborníkom v oblasti rehabilitácie.

Počas terapií zapájame aj prvky športového jazdenia - paravoltíže, paradrezúry.