Pre koho je hipoterapia určená a jej pôsobenie

Hipoterapia je komplexná metóda rozvoja osobnosti. Jej pôsobenie zahŕňa širokú oblasť. Vynikajúce výsledky sú pri klientoch so  zmyslovým (poruchy reči, sluchu, zraku), mentálnym, motorickým postihnutím, sociálnymi, emočnými problémami, autizmom, poruchami učenia a správania, rodinnými problémami, kombinovanými poruchami ...

Dalo by sa povedať, že je vhodná snáď pre každého, ale takisto má svoje obmedzenia.

Na kontraindikácie sa pýtame každého klienta pri úvodnom stretnutí (preto je aj potrebné priniesť si na začiatku všetky správy od lekárov) - môže to byť napr. zápalové ochorenia kože, hemofília, stavy po operáciach chrbtice, nekompenzovaná epilepsia, neprekonateľný strach z koňa,...