Čo je hipoterapia

Hipoterapia je liečba za pomoci koňa. Je to komplexná metóda rozvoja osobnosti (fyzickej, psychickej, sociálnej aj emocionálnej stránky súčasne). Nejde o žiadne „vozenie sa na koni“ ako majú ešte niektorí ľudia skreslenú predstavu. Jedná sa o aktívnu prácu na konkrétnom probléme s ktorým klient príde.

Hipoterapia sa delí na tri základné zložky. U nás vykonávame pedagogicko – psychologické jazdenie a hiporehabilitáciu.

Či už je klientom dieťa s Down syndrómom, s ktorým pracujeme na emocionálnej stabilite, upevnení a novovybudovaní školských vedomostí, sociálnych zručností, samostatnosti, popritom uvoľnujeme stuhnuté či naopak posiľnujeme slabé svalstvo, podporujeme rečový vývin,... Alebo dieťa s určitým logopedickým problémom (napr. zajakavosť, oneskorený nástup reči, ...), kde pracujeme na celkovom uvoľnení, posilnení sebavedomia, správnom dýchaní, robíme rytmické cvičenia, ....

Každý klient má individuálny plán ušitý na mieru formou hier, cvičení na koni. Je jedno akú máte diagnózu, osobný,  rodinný či školský problém. Klient u nás nemá nikdy pocit, že ide na terapiu; mladší sa idú hrať, starší učiť sa jazdiť na koni, pracovať s koňom a zároveň sebou. Cez radosť a zážitok nie cez strach, bolesť a pôsobenie "autority".

Pracujeme na jazdiarni, chodíme na vychádzku do okolia, dá sa prísť za každého počasia (neexistuje zlé počasie iba nevhodné oblečenie a okrem toho máme k dispozícií halu :)).

Štruktúra hodiny (terapie) je rôznorodá podľa potrieb klientov – spoločná príprava koňa, čistenie, madlenie, hry zo zeme, učenie sa o koňovi, starostlivosť o neho, komunikácia s ním, jazdenie, voltížne  psychomotorické cviky a pod.

Používa sa čo najtesnejší kontakt s koňom; na deke s madlami alebo na holom koni, pri zážitkovej hodine podľa potreby aj sedlo.

Pedagogicko- psychologické jazdenie ako jedna z troch zložiek hipoterapie prináša deťom veľa radosti, poznania, uvoľnenia napätia, stíšenia sa, objavovania seba, druhých, koňa a celej živej i neživej prírody. Pritom s nimi cielene pracuje odborník na ich osobnostnom i fyzickom rozvoji. PPJ je vhodné pre deti zhruba od 2 rokov (v špeciálnych konzultovaných prípadoch i deti od niekoľkých mesiacov) s postihnutím i bez. Každé dieťa (dospelý) má prispôsobenú hodinu individuálne podľa potreby. Vynikajúce výsledky sú pri klientoch so  zmyslovým (poruchy reči, sluchu, zraku), mentálnym, motorickým postihnutím, sociálnymi, emočnými problémami, autizmom, poruchami učenia a správania, rodinnými problémami, kombinovanými poruchami...