Takto prebieha hipoterapia u nás

Hipoterapiu prevádzkujeme v areáli Rozálka v Pezinku. Je možnosť pracovať na jazdiarni, ale aj ísť do prírody na vychádzku mimo areálu.

Hipoterapiu vykonávame  za každého počasia, máme k dispozícii jazdiarne aj halu.

Práca v teréne je oveľa náročnejšia pre terapeuta, pre výcvik koňa, ale za to prínosnejšia pre ďalší pokrok klienta (samozrejme je to individuálne - sú klienti, ktorí potrebujú dlho bezpečný predvídateľný priestor jazdiarne). S každodennou zmenou prírody okolo získavajú klienti nové podnety. Stále sa deje veľa nového, čo môžu deti spoznávať a čo rozširuje ich poznatky, slovnú zásobu, aktivizuje zmysly (žubrienky v potoku, bažantie pierko, rozkvitnutá mäta).

Hipoterapiu je ideálne navštevovať dlhodobo 2x týždenne, vtedy je účinok najoptimálnejší.

Každý klient má u nás svoj termín, v ktorom pravidelne absolvuje svoju hodinu. Pri práci používame deku a madlá kvôli lepšiemu kontaktu s koňom.